We zijn begonnen!

Op 10 januari was het dan eindelijk zover: de start van bouw van de toiletten! We kunnen concluderen: het gaat als een speer! Met een team van 7 tot 10 jonge mannen is er hard aan gewerkt. Zo snel dat afgelopen week het jongenstoilet als is opgeleverd. Omdat wij voor deze toiletten gebruik gaan maken van een ecologisch systeem, hoefde er niet diep gegraven te worden, wat veel tijd heeft bespaard. Op dit moment worden de houten omhulsels van de toiletten getimmerd. Dan moet er nog een compost kuil worden gegraven waar elke dag de eco-toiletten in geleegd worden. Kortom: wij zijn tevreden!

Volgende week zal de bouw van meisjestoiletten beginnen volgens hetzelfde proces als hierboven beschreven. Echter krijgen de meisjes een extra ruimte waar zij zichzelf kunnen verschonen wanneer zij menstrueren. Dit laatste is super belangrijk: veel meisjes blijven tijdens hun menstruatie thuis wegens schaamte en missen dus gemakkelijk een week school. Door hen zo’n ruimte te bieden hopen wij hen te stimuleren wel gewoon naar school te komen. De verwachting is dat wij eind februari, wanneer een aantal leden van de Stichting (op eigen kosten) in Uganda zijn, het gehele project weten af te ronden!

Helaas zijn de beelden niet van hoge kwaliteit, maar onderstaande foto’s geven een impressie van de bouw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *